300 kw to hp

The electrical horsepower is used by the electrical industry for electrical machines and is defined to be exactly 746 W (at 100% efficiency). ›› Metric conversions and more ConvertUnits.com provides an online conversion calculator for all types of measurement units.

The kilowatt [kW] to horsepower (metric) conversion table and conversion steps are also listed. Also, explore tools to convert kilowatt or horsepower (metric) to other power units or learn more about power conversions.

Horsepower (hp) is the name of several units of measurement of power, the rate at which work is done. This tool converts horsepower to volt-ampere (hp to va) and vice versa. 1 horsepower ≈ 745.7 volt-ampere . The current I in amps (A) is equal to 1000 times the power P in kilowatts (kW), divided by the voltage V in volts (V): I (A) = 1000 × P (kW) / V (V) AC single phase kilowatts to amps calculation. The phase current I in amps (A) is equal to 1000 times the power P in kilowatts (kW), divided by the power factor PF times the RMS voltage V in volts (V): Instantly Convert Kilowatts (kW) to Horsepower (hp) and Many More Power Conversions Online. Kilowatts Conversion Charts. Many Other Conversions.

Generator Size to Start Motors. Instructions: You only need to fill in the columns colored in orange. Fill in the HP of the motor's) in their starting sequence, select the start method (Direct On Line or Star Delta) and press Evaluate. 300 kilowatts (kW) into horsepower (HP) Conversion: 300 kW X 1.36 = 408 HP. Vehicles with an engine power of 300 kilowatts/kW (equivalent to 408 horsepower/HP): 300 kilowatts (kW) into horsepower (HP) Conversion: 300 kW X 1.36 = 408 HP. Vehicles with an engine power of 300 kilowatts/kW (equivalent to 408 horsepower/HP): 1 hp(I) = 745.699872 W = 0.745699872 kW So the power conversion of kilowatts to horsepower is given by: Nejčastěji používaným násobkem je kilowatt (kW). Koňská síla (hp nebo HP, z anglického horsepower ) je starší jednotkou pro výkon. Zavedl ji James Watt, když chtěl na konci 18. století prodávat své parní stroje a potřeboval pro zákazníky srovnání s výkonem běžně užívaných zvířat.